Tønsbergs Blad

Finnmark

name
Tønsbergs Blad
Administreret af Amedia Salg og Marked
Lokale nyheder Norge
fuld skærm

Om produktet

 

FINNMARK

I samkjøringspakken Finnmark finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Finnmark når du daglig ut til 15 644 lesere. Samlet opplag er 14 042 og en leserdekning på 25 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis    Utgiversted    Netto opplag     Antall lesere     Leserdekning        Utgivelsesdager   
Dagbladet Finnmarken               Vadsø 6 249 7 700 29 % man/ons/tor/fre
Finnmark Dagblad Hammerfest 7 793 9 200 22 % man/ons/tors/fre

Totalt godkjent netto opplag, lesertall inkl. eAvis

F&M 22/1

Produktdetaljer

Leserdekning
25 %
Antall lesere
15 644
Totalt godkjent netto opplag
14 042

Produkter

Solgt af

Tønsbergs Blad
Lokale nyheder Norge