Tønsbergs Blad

Nord by

name
Tønsbergs Blad
Managed by Amedia Salg og Marked
Local News Norway
Full screen

Description


NORD BY

I samkjøringspakken Nord by finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Nord by når du daglig ut til 55 640 lesere. Samlet opplag er 48 525 og en leserdekning på 28 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.


Avis   Utgiversted   Netto opplag   Antall lesere  LeserdekningUtgivelsesdager
Avisa NordlandBodø22 21028 968
35 %man -lør
NordlysTromsø26 31533 801
28 %man-lør

Totalt godkjent netto opplag, lesertall inkl. eAvis

F&M 21/1

Product details

Leserdekning
28 %
Antall lesere
55 640
Totalt godkjent netto opplag
48 525

Products

Sold by